Match pick-up

Match pick-up

Thumbs vs Vélo Tandemmm

vs

La Vague vs OTUC

vs

Vélo Tandemmm vs OTUC

vs

Les Ragondins Tumultueux vs La Vague

vs

Match pick-up

OTUC vs Thumbs

vs

Les Ragondins Tumultueux vs Vélo Tandemmm

vs

Match pick-up